ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για τη MOVE MOUNTAINS στα HELLENIC RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS

/ / Marketing, PR Events

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ”, που δημιουργήσαμε για τα

krinossoftdrinks, ήταν μία Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που βραβεύτηκε

με Χρυσό βραβείο στα Ελληνικά Βραβεία για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, στην κατηγορία

“Βιώσιμη Ανάπτυξη-Υπεύθυνα Προιόντα- Affinity Marketing, Cause-Related Marketing”.

 

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας για την

επανατοποθέτηση της εταιρικής μάρκας στην αγορά και απέδειξε έμπρακτα τη στροφή

της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και επηρέασε θετικά

τη φήμη της εταιρίας. Έδειξε ακόμα πώς μία επιχείρηση, χωρίς μεγάλους διαφημιστικούς πόρους,

μπορεί να κάνει τη διαφορά – αρκεί οι ομάδες της να συνεργάζονται με στρατηγική σκέψη, δημιουργικές ιδέες,

ποιότητα, ταλέντο, γνώση και εμπειρία.

Η βράβευση αυτής της επιτυχημένης δράσης θα μπορούσε να γίνει μοχλός έμπνευσης για

ολόκληρη την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ώστε ν’ αρχίσει να πρωτοπορεί με

προγράμματα που θα έχουν ουσία και αξία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον και που

όταν ολοκληρώνονται, θ’ αφήνουν πίσω τους έναν καλύτερο Κόσμο.

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας για την

επανατοποθέτηση της εταιρικής μάρκας στην αγορά και απέδειξε έμπρακτα τη στροφή

της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και επηρέασε θετικά

τη φήμη της εταιρίας. Έδειξε ακόμα πώς μία επιχείρηση, χωρίς να χρειαστεί να αντλήσει μεγάλoυς οικονομικούς

πόρους, μπορεί να κάνει τη διαφορά – αρκεί οι ομάδες της να συνεργάζονται με στρατηγική σκέψη, δημιουργικές

ιδέες, ποιότητα, ταλέντο, γνώση και εμπειρία.

Η βράβευση αυτής της επιτυχημένης δράσης θα μπορούσε να γίνει μοχλός έμπνευσης για

ολόκληρη την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ώστε ν’ αρχίσει να πρωτοπορεί με

προγράμματα που θα έχουν ουσία και αξία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον και που

όταν ολοκληρώνονται, θ’ αφήνουν πίσω τους έναν καλύτερο Κόσμο.

https://www.responsiblebusiness.gr/#viewWinners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *