Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστεύουμε απόλυτα στις αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γιατί δίνουν  νόημα στη δουλειά μας ως πολίτες και επαγγελματίες. Το έργο που αναλάβαμε για το ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, εστιάζει στο χτίσιμο μιας κοινωνίας πιο ανοιχτής και ανεκτικής για ανθρώπους με νοητικά προβλήματα και αναπηρίες. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Ονοματολογίας  και λογοτύπου για το πρώτο Κέντρο Τέχνης και Εκπαίδευσης ανθρώπων με διανοητική αναπηρία στην Ελλάδα.