Η ΜΑΡΚΑ ΣΑΣ

Η ομάδα μας σχεδιάζει και αναπτύσσει τη στρατηγική και δημιουργική πρόταση που μεταμορφώνει το προϊόν σε μάρκα και εξυπηρετεί τις ανάγκες του καταναλωτή και στη συνέχεια την εφαρμόζει σε όλα τα μέσα: από το λογότυπο και τη συσκευασία του ως την ψηφιακή και social media παρουσία του.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ

Κεντρικός άξονας για την προώθηση μίας μάρκας είναι η επικοινωνία της. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε την πλέον κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας και τακτική προβολής στα μέσα με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό στοχεύοντας αποτελεσματικά στο κοινό σας, μέσα από καμπάνιες ψηφιακών και κοινωνικών μέσων, προωθητικές ενέργειες, εκθέσεις, εκδηλώσεις και παραδοσιακά μέσα (ΤV, ραδιόφωνο, τύπος).

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Είτε μέσω της αγοράς των προϊόντων σας, είτε ως αντιπρόσωποι τους, εξασφαλίζουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών στο χώρο της διανομής και του λιανεμπρορίου.Διερευνούμε για λογαριασμό σας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές, διαπραγματευόμαστε τους όρους των συμβολαίων συνεργασίας και αναλαμβάνουμε, όπου χρειαστεί, την ορθή διαχείριση και εκτέλεσή τους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ETΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΦΟΣ

Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.

Έρευνα αγοράς, στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας, δημιουργική ιδέα, εταιρική ονομασία, λογότυπο, εταιρική ταυτότητα.

ΒΟΥΝΟ

“Ζωντανεύει” την εταιρική επικοινωνία, στον ψηφιακό κόσμο.

Έρευνα αγοράς, στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας, δημιουργική ιδέα, εταιρική ονομασία, λογότυπο, εταιρική ταυτότητα.

Iστοσελίδα (ιδέα-σχεδιασμός-κατασκευή)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΦΟΣ

Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την επικοινωνία της ταυτότητας των προϊόντων σας.

Έρευνα αγοράς, στρατηγική προϊοντικής επικοινωνίας, δημιουργική ιδέα, προϊοντική ονομασία, λογότυπο, δημιουργία ετικέτας, σχεδιασμός συσκευασίας, 3 προϊοντικές λήψεις.

ΒΟΥΝΟ

“Ζωντανεύει” την επικοινωνία των προϊόντων, στον ψηφιακό κόσμο.

Έρευνα αγοράς, στρατηγική προϊοντικής επικοινωνίας, δημιουργική ιδέα, προϊοντική ονομασία, λογότυπο, δημιουργία ετικέτας, σχεδιασμός συσκευασίας, 6 προϊοντικές λήψεις.

Iστοσελίδα (ιδέα-σχεδιασμός-κατασκευή)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΟΦΟΣ

Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προώθησης για την επικοινωνία της μάρκας.

Προϊοντικός κατάλογος, περίπτερο εκθέσεων, εκδήλωση (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση)

ΒΟΥΝΟ

Προσφέρει στη μάρκα ένα πλήρες πακέτο προωθητικών ενεργειών και επικοινωνίας σε ψηφιακά και κλασσικά διαφημιστικά μέσα.

Προϊοντικός κατάλογος, περίπτερο εκθέσεων, εκδήλωση (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση)

Εταιρικό έντυπο, εταιρικό/προϊοντικό video, καμπάνια στα ψηφιακά διαφημιστικά μέσα (διαδίκτυο+κινητό) και καμπάνια στα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (tv, ραδιόφωνο, έντυπα, αφίσα).

ΠΑΚΕΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΟΦΟΣ

Το πακέτο εκπροσώπησης προσφέρει ευκαιρίες πωλήσεων σε σημεία και δίκτυα διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΒΟΥΝΟ

Το πακέτο εμπορίας προσφέρει την επιλογή της αγοράς των προϊόντων σας και της εμπορίας τους σε Ελληνικές και ξένες αγορές.

LET'S TALK

Θα χαρούμε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για την επικοινωνία της εταιρίας και των προιόντων σας.

TOP